O nás

Novinky » O nás
Zavítali jste na stránky klubu, jehož účelem je především sdružení papírových modelářů z Liberecka. Dále nám záleží na podpoře papírového modelářství a spolupráci s jinými modelářskými kluby. Pravidelně se účastníme různých modelářských soutěží a výstav v Čechách a nám nejen geologicky blízkém Polsku. V měsíčních intervalech se scházíme na společném lepení v DDM Větrník v Lidových Sadech.
 
První pokusy o seznámení a spolčení libereckých papírových modelářů proběhly na přelomu let 2008/2009 a vyústilo v první setkání 30.1.2009. Nutno zmínit, že hlavní zásluhy na tomto setkání měl Michal „Medium“ Erben K založení klubu to ještě byla dlouhá cesta, ale ten večer se sešlo pět libereckých modelářů, kteří cítili potřebu začít sdílet své zkušenosti a osobně poznat lidi se stejným koníčkem. Dochovala se dokonce fotka, dokládající tento velký den.
 
1_licard
 
Následovalo první nesmělé navštěvování výstav, zatím nesoutěžně, a hledání cesty, jak našeho nového spolčení využít více. V červnu 2010 jsme uspořádali výstavu „30 let profi dráhy značky BaJ“ o ex-libereckém autorovi vystřihovánek Ladislavu Badalcovi v liberecké knihovně, která ještě tentýž rok putovala také do polské Olešnice.
 
První myšlenka na založení klubu vzešla pravděpodobně od Michala Dostála, a to z důvodu tlaku na kolektivní soutěžení. Někdy začátkem roku 2012 jsme si tedy začali říkal Licard Model Club Liberec, vznikl znak a první společný výjezd – Brno. Opět se zachovala zajímavá společná fotka.
 
DSC06969s
 
Dalším zásadním milníkem bylo pořádání dvou ročníků mezinárodní soutěžní výstavy Licard Model Show v Rychnově u Jablonce nad Nisou, které se dostalo pozitivního přijetí nejen modelářskou komunitou. V tomto období probíhá časté soutěžení.
 
Koncem ledna 2014 po názorové rozepři dochází k odlivu několika členů, mění se pojetí schůzek na již zmiňované společné lepení, v soutěžení se pokračuje nadále, klub se stabilizuje a následně opět rozšiřuje svou členskou základnu.
 
V květnu 2015 zakládáme spolek a začínáme přípravy na další soutěžní výstavu, konanou tentokrát v Liberci následující rok.
V letech 2016 a 2017 pořádáme znovuzrozenou Licard Model Show v libereckém centru Koloseum, která se stává mezinárodní akcí. Nadále soutěžíme v ČR a Polsku, objíždíme téměř kompletní seriál soutěží pod hlavičkou CPM s výsledkem nejúspěšnějšího českého klubu (Morava se nepočítá... :) )